Cao su đùn MÁY

Cao su đùn MÁY

Đùn hồ sơ-ống cao su / ống, dải, tấm, vv. như nấm mốc cho hình dạng.

WhatsApp Online Chat !