ரப்பர் வெளிநோக்குக் கருவியை

ரப்பர் வெளிநோக்குக் கருவியை

Extruding ரப்பர் சுயவிவரங்கள் ஹோஸ் / குழாய், துண்டு, தாள், உளப்பிணி. அச்சு கொடுக்கப்பட்ட வடிவம் மூலமாக அது.

WhatsApp Online Chat !