បន្ទាត់ដំណើរការកាលបរិច្ឆេទ - ក្រុមហ៊ុនផលិតរោងចក្រផ្គត់ផ្គង់ពីប្រទេសចិន

"Based on domestic market and expand overseas business" is our improvement strategy for date processing line, ម៉ាស៊ីនចាក់ bakelite ផ្សិត , ម៉ាស៊ីនកាត់ក្រុមតន្រ្តី , កៅស៊ូកាសែត Vulcanic ចាន , We have now four leading solutions. Our products are most effective sold not only during the Chinese market, but also welcomed during the international industry. We've our have sales staff, style and design staff, technical crew, QC team and package workforce. We've strict excellent control procedures for each system. Also, all of our workers are experienced in printing field for date processing line, Our staffs are adhering to the "Integrity-based and Interactive Development" spirit, and the tenet of "First-class Quality with Excellent Service". According to the needs of every customer, we give customized & personalised services to help customers achieve their goals successfully. Welcome clients from home and abroad to call and inquire!

WhatsApp Online Chat !