ម៉ាស៊ីន extruded កៅស៊ូ

ម៉ាស៊ីន extruded កៅស៊ូ

ទម្រង់បំពង់ extruding កៅស៊ូ / បំពង់, បន្ទះ, សន្លឹក, ល។ ជារាងផ្សិតដែលបានផ្តល់ឱ្យ។

WhatsApp Online Chat !